Home 谈天说地 贊蘭亭序

贊蘭亭序

1046

子微/文

余少年初學蘭亭時,臨之甚悅。心摹手追,雖形三二分似,但終不得其意。後脩大法觀神韻之蘭亭後,偶獲一許心得。

         余觀夫書聖之序,欣欣然若升於東海,渺渺間似眾神下凡。聚華凝翠,帥真以見。聽魏晉賢士曲水流觴之雅曲;曉少逸蕩胸澄懷與夢間,清風出袖,明月入懷。盡天朗氣清惠風和暢宇宙之大;遊目騁懷之極視窮品類之盛。一室懷抱,感悟放浪形骸之俯瞰。落點若高峰墮石之陣蕩,啟橫似千里陣雲乎舒卷漫展。俯仰生死雖未徹喻,然感應創世主之命開千古書風于永年。日出昭昭如洪鐘鳴繞,隂晴圓缺朝代似月月之潮變。追古人之哲思奇奧,卻末敢妄作,遺後世迷案促今人之探源。

         誠蘭亭一往古今,振旦千年書壇,然誰知末後神韻舞台蘭亭又見,大法救度,善子舞扇(善)!嗟夫!聖宗之評忽耳畔:「盡善盡美,鳳珠龍蟠」信焉!

         千年來後世重其作蹤,而輕其淡薄世俗歸真向道之人品,及盡善盡美生機勃勃之書風。方為吾等後輩探求之本因也!身處亂世卻命以正之因素,亦或讀書寫字之道也!